LINE-UP

LINE-UP: International Academy & Networking for Festival Managers reprezintă o întâlnire anuală între manageri de festivaluri de film și teatru, atât cei cu experiență, cât și cei aflați la început de drum, profesori universitari și studenți dornici să se lanseze în acest domeniu, cu scopul de a schimba experiențe și know-how-uri, de a discuta noi tendințe manageriale, de a naște idei inovatoare și posibile colaborări. Prin crearea unei astfel de platforme, LINE-UP oferă soluții și poate dezvolta idei creative pentru noi provocări și concepte. Prin LINE-UP, creștem numărul managerilor de festivaluri și construim un viitor pentru noi evenimente artistice și festivaluri pe termen lung.

EN:
LINE-UP: International Academy & Networking for Festival Managers is intended as an annual meeting between managers of film and theatre festivals, both those with experience and those at the beginning of the road, academic professors and students eager to launch in this field, with the aim of exchanging experiences and know-hows, discussing new managerial trends, launching innovative ideas and initiating possible collaborations. By creating such a platform, LINE-UP offers solutions and can develop creative ideas for new challenges and concepts. Through LINE-UP, we are increasing the number of festival managers and building a future for new artistic events and long-term festivals.

LINE-UP 2024

LINE-UP 2024

Click here for English version Cea de-a doua ediție LINE-UP: International Academy & Networking for Festival Managers se va desfășura în perioada 30 – 31 mai, la Sibiu, în cadrul ESTE FILM Festival 2024. LINE-UP Academy reprezintă o întâlnire anuală între manageri...

LINE-UP 2023

LINE-UP 2023

Prima ediție LINE-UP: International Academy & Networking for Festival Managers s-a desfășurat în mai 2023 la Sibiu în cadrul ESTE FILM Festival, primul eveniment de acest gen din România, realizat în coproducție cu alte 2 țări partenere, Serbia și Republica...